Bibliotheek

Op deze pagina vindt u een aantal belangrijke rapporten en kaarten over ontsnippering. En linkjes naar relevante websites.

Leidraden en richtlijnen
Literatuur

Kaarten
Relevante websites

Leidraden en Richtlijnen

Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur 2021 (pdf, 7.4 MB)

Categorie: Leidraad | Gepubliceerd: 18 maart 2022 | Opdrachtgevers: Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Handreiking ontwerpvoorschrift Natuurvriendelijke oevers (pdf, 14 MB)

Categorie: Leidraad | Gepubliceerd: 25 april 2016 | Auteurs: D.E.H. Wansink, I. van Gogh en D. Wielakker | Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland | Uitvoerder: Bureau Waardenburg

Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur 2013 (pdf, 5.2 MB)

Categorie: Leidraad | Gepubliceerd: 3 juni 2013 | Opdrachtgevers: Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu, en ProRail

Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur 2013, bijlagen (pdf, 11 MB)

Categorie: Leidraad | Gepubliceerd: 3 juni 2013 | Opdrachtgevers: Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu, en ProRail

Richlijnen voor Inspectie en Onderhoud van Faunavoorzieningen (pdf, 1.6 MB)

Categorie: Leidraad | Gepubliceerd: januari 2006 | Auteurs: Ouden, J.B. den en A.A.G. Piepers | Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde

Literatuur

Definitieve rapportage monitoring herpetoducten N224
Categorie: Monitoring | Gepubliceerd nov 2021 | Auteurs: Richard P.J.H. Struijk  en Rolf A. van Leeningen | Opdrachtgever: Provincie Gelderland

Eindrapport monitoring T2 ecoduct Kempengrens (vierde Vlaams ecoduct) (pdf, 1.2 MB)

Categorie: monitoring | Gepubliceerd: 2021  | Auteurs: Simon Feys, Jorg Lambrechts, Kristijn Swinnen, Kris Boers, Peter Engelen, Maarten Jacobs, Alex Lefevre, Roosmarijn Steeman, Wout Willems

Wildlife warning reflectors do not mitigate wildlife vehicle collisions on roads (pdf, 1.2 MB)

Categorie: Literatuur | Gepubliceerd: 21 september 2018 | Auteurs: Anke Bentena, Torsten Hothornb, Torsten Vora en Christian Ammera

Speciale reflectoren langs auto(snel)wegen zorgen niet voor minder wildaanrijdingen. Dat concluderen onderzoekers Anke Benten, Torsten Hothorn, Torsten Vor en Christian Ammer

Effectiviteit van amfibieenpassages langs de binnenduinrand in Bakkum-Noord en Bergen (2016/2017) (pdf, 4.2 MB)

Categorie: Literatuur | Gepubliceerd: 30 april 2018 | Auteurs: Richard P.J.H. Struijk en Remon ter Harmsel

Monitoringresultaten ecoduct Zandpoort (pdf, 286 kB)

Categorie: Monitoring | Gepubliceerd: 18 april 2018 | Auteurs Vincent van der Spek, Dick Groenendijk, Koosje Lever en Ruud Luntz

Faunavoorzieningen: functionaliteit, effectiviteit en toekomstig onderzoek (pdf, 3 MB)

Categorie: Literatuur | Gepubliceerd: 1 juli 2013 | Auteur: Haasnoot, R. | Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Dienst Water, Verkeer en Leefomgeving

Belangrijke factoren voor het gebruik van hop-overs door vleermuizen over wegen (pdf, 3.8 MB)

Categorie: Literatuur | Gepubliceerd: 11 juni 2013 | Auteurs: Schut, J., Limpens, H.J.G.A., La Haye, M., van der Heide, Y., Koelman, R. en Overman, W. | Opdrachtgevers: Provinsje Fryslân, en Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart | Uitvoerders: Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bureau bv, en de Zoogdiervereniging

Handleiding: kleine faunavoorzieningen bij kunstwerken in de infrastructuur (pdf, 4.6 MB)

Categorie: Literatuur | Gepubliceerd: 1 maart 2012 | Auteurs: Vliegenhart, A. en Zollinger, R. | Opdrachtgever: ProRail

Kleine faunavoorzieningen bij kunstwerken in de infrastructuur (pdf, 2.5 MB)

Categorie: Literatuur | Gepubliceerd: 1 maart 2012 | Auteur: Vliegenhart, A., Zollinger, R. | Opdrachtgever: ProRail

Kaarten

Ecoducten en grote faunapassages (pdf, 14 MB)

Categorie: Kaart | Gepubliceerd: 31 januari 2019 | Auteur: ProRail

Alle grote faunapassages op een kaart. Dit geeft direct de logische samenhang met het Natuurnetwerk Nederland weer. Op deze manier gevisualiseerd, wordt het belang van natuurverbindingen bijna tastbaar inzichtelijk.

Relevante websites

Verbinden natuurgebieden | Rijkswaterstaat
Meerjaren­programma Ontsnippering | ProRail
Harmonizing Transportation and Nature | IENE
Handbook wildlife traffic | IENE 
Natuurverbindingen | Provincie Noord-Holland
Call 2013 Roads and Wildlife | CEDR