EcoductHeader

Door de aanleg van wegen, vaarwegen en spoorwegen zijn de natuurgebieden in Nederland de afgelopen decennia als het ware versnipperd geraakt. In het wild levende dieren kwamen daardoor steeds meer vast te zitten in een onnatuurlijk klein leefgebied. De natuur is ‘versnipperd’ geraakt.

Het ‘ontsnipperen’ gebeurt door de aanleg van onder andere ecoducten, ecoduikers, faunatunnels en makkelijk uittreedbare oevers rondom bestaande infrastructuur tussen de versnipperde gebieden.

Informatie over ontsnippering

Wat is ontsnippering?

Faunatunnel met marter1-2

Nut en noodzaak

Hert1-2

Faunavoorzieningen

Faunapassage1-2

Community of Practice

CoP1-2

Veelgestelde vragen