Archief MJPO

Het Meerjarenprogramma Ontsnippering is in 2018 afgerond. De bijbehorende website (www.mjpo.nl) is daarmee komen te vervallen. Op deze pagina zijn de achtergronden van het programma en de belangrijkste publicaties over de uitvoering van 15 jaar MJPO terug te vinden.