Community of Practice

Kennis over ontsnippering delen en ontwikkelen

Voor de biodiversiteit en verkeersveiligheid in Nederland is het belangrijk dat bestaande en nieuwe kennis over ontsnippering wordt uitgewisseld en (verder) ontwikkeld. Daarom is in 2018 de Community of Practice Ontsnippering (CoP) opgericht. De CoP bestaat uit organisaties in de zogenoemde Gouden Driehoek: dat zijn overheden, markt en kennisinstellingen.

Inmiddels zijn meer dan 30 organisaties lid van de CoP. Lees meer informatie over de missie en visie van de CoP.

De website Ontsnippering.nl heeft in het delen en ontwikkelen van kennis een prominente rol. Hier zijn namelijk alle relevante nieuwsberichten en onderzoeken over ontsnippering, en het archief van het MJPO gebundeld.

Ook deelnemen aan de CoP? Neem dan contact op via het contactformulier.