Nut en noodzaak

Faunavoorzieningen zijn nodig om ervoor te zorgen dat dierenpopulaties in Nederland elkaar kunnen bereiken en nieuwe leefgebieden kunnen ontdekken. Daarnaast zorgen ze voor minder verkeersslachtoffers.

Door middel van sporenonderzoek, cameravallen en GPS-tracking is het mogelijk te onderzoeken welke dieren er hoe vaak van voorzieningen gebruikmaken. Verslagen van deze zogenoemde monitoringsonderzoeken zijn te vinden bij publicaties.

De conclusies uit de monitoringsonderzoeken zijn overwegend positief. Mits goed onderhouden, maken de meeste dieren goed gebruik van de aangelegde voorzieningen. Daarnaast zijn de faunavoorzieningen voor bepaalde soorten effectief in het reduceren van het aantal verkeersslachtoffers en het verbeteren van de connectiviteit van leefgebieden. Bovendien zijn er enkele voorbeelden van populatiegroei gesignaleerd – een goed teken.

Meer onderzoek nodig
De vraag in hoeverre faunavoorzieningen effectief bijdragen aan het duurzaam voortbestaan en de vitaliteit van populaties, is alleen niet simpel te beantwoorden. Dergelijke onderzoeken zijn erg complex en kosten veel tijd. Meer inzicht in effectiviteit zal in de toekomst het beleid rondom het aanleggen van nieuwe infrastructuur en faunavoorzieningen verder verbeteren.