reptielen monitoring herpetoducten N224

In 2016 zijn ter hoogte van de Ginkelse Heide en Edesche Heide onder de N224 ook drie herpetoducten aangelegd. Deze hebben als doel om uitwisseling tussen reptielenpopulaties op beide heidegebieden te faciliteren.

Over het gebruik van tunnelachtige faunapassages door herpetofauna is nog relatief weinig bekend. Monitoring van voorzieningen voor deze soortgroepen is  lastig en data afkomstig uit reguliere passagemonitoring leveren vaak geen of minder bruikbare gegevens op.

Om de kennishiaten  over het gebruik van faunapassages door herpetofauna – met name reptielen – verder te dichten, dit onderzoek (2020 en 2021) met een tweetal innovatieve camerasystemen ingezet bij de drie herpetoducten onder de N224.

reptielen monitoring herpetoducten

u kunt het rapport downloaden in de Bibliotheek

of als directe download (pdf, 5.2 MB)