De nieuwe Leidraad Faunavoorzieningen gepubliceerd

De nieuwe Leidraad Faunavoorzieningen gepubliceerd!

In de bibliotheek van deze website is nu de nieuwe leidraad Aanleg en Onderhoud Faunavoorzieningen bij Infrastructuur 2021 te downloaden. Na een uitvoerig proces en de betrokkenheid van velen is deze handreiking met handvatten en inspiratie voor de ‘ontsnipperaar’ weer geactualiseerd.

Door het treffen van maatregelen zoals een faunavoorziening worden natuurgebieden weer onderling verbonden (ontsnipperen) en kunnen dieren weer migreren naar ander natuurgebieden voor voorplating of om te foerageren. De leidraad behandelt het hele proces met alle projectfases voor het treffen van de juiste faunavoorzieningen: vanaf de initiatieffase via planning, ontwerp en aanleg tot en met het beheer, onderhoud en de monitoring van passages en aanverwante voorzieningen.

Nieuw

Nieuw in deze leidraad is een focus op de gehele levenscyclus van een faunavoorziening: vanaf de initiatieffase via planning, ontwerp en aanleg tot en met het beheer, onderhoud en de monitoring van passages en aanverwante voorzieningen. Met nadrukkelijke aandacht voor onderhoud en monitoring. Ook is met een systeem van wetenschappelijk waarderen een eerste aanzet gemaakt in hoeverre de effectiviteit en het gebruik van de over faunavoorziening vanuit onderzoek is aangetoond.

De bedoeling

De Leidraad faunavoorzieningen is bedoeld voor medewerkers van alle organisaties die zich bezighouden met faunavoorzieningen. Naast Rijkswaterstaat en ProRail zijn dat onder meer medewerkers van provincies, gemeenten, waterschappen, adviesbureaus, ingenieursbureaus en aannemers. Maar let op, Voor het juiste gebruik en interpretatie van de grote hoeveelheid informatie is het aan te bevelen om een ecologisch expert te betrekken bij de planvorming, het ontwerp, de aanleg, het beheer en onderhoud en de monitoring van de faunavoorzieningen.

Downloaden

De leidraad is opgesteld door Kragten BV, Bureau Waardenburg BV en Wageningen Environmental Research in opdracht van Rijkswaterstaat in samenwerking met ProRail en de provincies Noord-Holland en Gelderland. Het document staat in der Werkwijzer RWS en is te downloaden via de website ontsnippering.nl en alleen digitaal beschikbaar (pdf).

Bibliotheek – Ontsnippering

Directe download

kaft Leidraad FVZ 2021

Kaft Leidraad Faunavoorzieningen 2021