EINDRAPPORT monitoring T2 ecoduct Kempengrens (vierde Vlaams ecoduct)

De snelweg E314 doorsnijdt de groene noord-zuidas in het oosten van de provincie Limburg (Vlaanderen, België). Sinds zijn aanleg tussen 1969 en 1976 heeft de E314 een enorm versnipperende invloed op de omliggende natuurgebieden, en in het bijzonder op de fauna die er voorkomt. In een ontsnipperingsstudie uit 1999 zijn voorstellen en scenario’s uitgewerkt om het traject tussen de afritten 32 (Genk) en 33 (Maasmechelen) te ontsnipperen. Onder meer deze maatregelen zijn uitgevoerd:

  • het plaatsen van ecorasters langs weerszijden van de snelweg;
  • afsluiten van een weg (N730) tussen de N75 en de bebouwde kom van Wiemesmeer en ombouw van de bestaande grote brug (brug 23) over de snelweg tot ecoduct met toeristisch fietspad (‘ecoveloduct’) - > ecoveloduct Wiemesmeer;
  • afsluiten van de gemeentelijke toeristische weg (Weg naar Heiwijk) en omvorming van de bestaande kleine brug (brug 24) tot bermbrug met medegebruik door wandelaars en fietsers -> bermbrug Heiwijk;
  • aanleg van een ecoduct Kikbeek.

Deze 3 ontsnipperingsobjecten werden in kader van voorliggend onderzoek in 2020 grondig onderzocht op hun effectiviteit en gebruik door verschillende diergroepen (zoogdieren, reptielen, amfibieën, sprinkhanen, loopkevers, spinnen,…), door Natuurpunt Studie in opdracht van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

U kunt het document downloaden

vanuit de bibliotheek

of als directe download (pdf, 8.4 MB)